Skip to content

WYBIERZ URZĄDZENIE

Zatarcie silnika (np. tłoka w cylindrze lub korbowodu w stopie wału korbowego lub inne) spowodowane jest zakłóceniem procesu smarowania co powoduje zwiększenie temperatury współpracujących elementów, zwiększenie tarcia i w konsekwencji zatarcie. Na smarowanie silnika ma wpływ nie tylko właściwa proporcja stosowanej mieszanki paliwowej, ale także świeżość paliwa, właściwy rodzaj i klasa oleju, prawidłowa regulacja gaźnika (właściwy stosunek powietrza do paliwa), stan filtra powietrza, jego czystość i szczelność. Dlatego wszystkie powyższe parametry musza być okresowo sprawdzane, im częściej tym lepiej. samodzielne regulacje składu mieszanki zazwyczaj skutkują zatarciami.

Zablokowany rozrusznik np. po gwałtownym powrocie linki przez puszczenie uchwytu przy rozruchu; uszkodzenie wewnętrzne silnika - udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia ;

Włącznik zapłonu ustawiony w położeniu WYŁ/OFF - włączyć w poz. WŁ/ON; zbyt niski poziom lub brak paliwa w zbiorniku - uzupełnić, do poziomu max 1 cm od wlewu; niewłaściwie ułożony przewód paliwa w zbiorniku - sprawdzić i dokonać korekty; zatkany/brudny filtra paliwa na przewodzie ssącym w zbiorniku - sprawdzić i w razie potrzeby wymienić; zatkany /brudny filtr powietrza - oczyścić wg instrukcji obsługi lub wymienić na nowy; zalana świeca zaplonowa - wykręcić, oczyścić i osuszyć, w razie potrzeby wymienić (świecę należy wymieniać przynajmniej raz w sezonie); jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Nieosiowo zamontowana tarcza tnąca na wałku przekładni kątowej, krzywo założona podkładka mocująca - przerwać pracę, zamocować poprawnie tarczę. Jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Czysta benzyna zachowuje świeżość do 30 dni, później może ulec rozwarstwieniu i mogą się wtrącać laki i rozpuszczalniki, które mogą zablokować wewnętrzne kanały gaźnika. Dlatego najlepiej utrzymywać zapas czytej benzyny tylko na najbliższy okres. natomiast mieszankę należy przygotować najlepiej na okres planowanej pracy, a po zakończeniu pracy paliwo w silniku najlepiej wypalić do końca lub wylać. Pozostawienie mieszanki na dłuższy czas może spowodować zestarzenie się, rozwarstwienie mieszanki, co może spowodować zakłócenia w procesie smarowania silnika podczas pracy i zatarcie.

Regulacja gaźnika to proces ustawiania prawidłowego stosunku mieszanki paliwowo-powietrznej, i może obyc przeprowadzony tylko przez serwis. Użytkownik może dokonać regulacji tzw. wolnych obrotów za pomocą śruby zderzakowej tak, aby na takich obrotach głowica nie obracała się (dla kos z przekładnią kątową i sprzęgłem - sprawdź w instrukcji obsługi). Nie wolno pozostawiać pracującego na wolnych obrotach silnika na zbyt długo, najlepiej krócej niż 5 minut, bowiem może to spowodować uszkodzenie silnika - przegrzanie lub zatarcie.

Zimny silnik - rozgrzać do właściwej temperatury pracy; paliwo nie dostaje się do gaźnika w odpowiedniej ilości - zatkany/brudny filtr paliwa - wymienić na nowy; niesprawna świeca zapłonowa - wymienić na nową; zatkany/brudny filtr powietrza - oczyścić wg instrukcji lub wymienić na nowy; jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Nie wolno tego robić. Przed zmianą kierunku należy rozłączyć napęd i włączyć dopiero po ukierunkowaniu do jazdy na wprost. Skręcanie i zawracanie na włączonym napędzie powoduje bardzo szybkie uszkodzenie układu przeniesienia napędu, szczególnie kół zębatych przy kołach i przekładni

Stępiony lub zużyty nóż tnący - zdjąć przewód ze świecy zapłonowej (kosiarka spalinowa), wyłączyć wtyczkę z gniazda prądu (kosiarka elektryczna), zdemontować nóż, naostrzyć i wyważyć (najlepiej wykonać to w serwisie) lub wymienić nóż na właściwy; zabrudzony kanał wrzutowy w obudowie kosiarki - oczyścić dokładnie; zatkane otwory w koszu na trawę - oczyścić dokładnie np. sprężonym powietrzem lub umyć wodą; silnie zabrudzony spód obudowy kosiarki - oczyścić dokładnie z resztek trawy

Skrzywiony nóż tnący od uderzenia w twardy przedmiot lub nierównośc, skrzywiony uchwyt/adapter noża tnącego, skrzywiona końcówka wału silnika - zdjąć przewód ze świecy zapłonowej (kosiarka spalinowa) / wyłączyć wtyczkę z gniazda prądu (kosiarka elektryczna), sprawdzić stan noża tnącego i uchwytu/adaptera, w razie stwierdzenia uszkodzeń wymienić; jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Sprawdzić regulację luzu linki sterującej; zdjąć przewód ze świecy zapłonowej, zdjąć osłonę paska napędu - oczyścić z resztek trawy osłonę i napęd; sprawdzić czy pasek napędu nie jest popękany, spalony lub nieprawidłowo założony, w razie potrzeby wymienić; sprawdzić czy nie brakuje sprężyny naciągu, w razie potrzeby wymienić; jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Podczas pracy bez obciążenia (cięcie trawy) silnik może zmieniać obroty w niewielkim zakresie, co może powodować wrażenie nierównomiernej pracy (falowania). Jest to normalne zjawisko i jest związane z cechami konstrukcyjnymi silnika do kosiarki (mechniczny regulator obrotów) szcególnie przy pracy silnika bez obciążenia. Natomiast pod obciążeniem dop. nierównomierność obrotów pracy to +/- 50 obr/min. Nierównomierność może być także spowodowana zabrudzeniem gaźnika lub uszkodzeniem elementów regulatora obrotów - należy udac się do serwisu w celu weryfikacji i usunięcia usterki.

Benzyna zachowuje świeżość do 30 dni, później może ulec rozwarstwieniu i mogą się wtrącać laki i rozpuszczalniki, które mogą zablokować wewnętrzne kanały gaźnika. Dlatego najlepiej utrzymywać zapas tylko na najbliższy okres, a paliwo w silniku najlepiej wypalić do końca lub zostawiać na krótki czas, np. kilku dni.

Zbyt niski poziom zabezpieczenia instalacji - należy wymienić na zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe o natężeniu 10 A; zbyt mały przekrój przewodu zasilającego i/lub zbyt długi przewód zasilający - powinien być o przekroju min. 2,5 mm kw i o długości nie dłuższej niż 50 m; jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Włączony hamulec silnika - nacisnąć dźwignię hamulca przy górnym uchwycie kosiarki; zdjąć przewód ze świecy, przechylić kosiarkę do tyłu i sprawdzić czy nóz tnący nie jest zablokowany; jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Zbyt mała ilość paliwa w zbiorniku - uzupełnić do wysokości max 1 cm od wlewu; zestarzałe paliwo w zbiorniku - usunąć i wlać świeżego (paliwo ma trwałość do 30 dni); wykręcić świecę i sprawdzić czy jest iskra, w razie wątpliwości wymienić (świecę należy wymieniać co sezon); zabrudzony lub zatkany filtr powietrza - filtr gąbkowy umyć wg instrukcji obsługi, filtr papierowy wymienić; jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Zatarcie silnika (np.. Tłoka w cylindrze lub korbowodu w stopie wału korbowego lub inne) spowodowane jest zakłóceniem procesu smarowania co powoduje zwiększenie temperatury współpracujących elementów, zwiększenie tarcia i w konsekwencji zatarcie. Na smarowanie silnika ma wpływ nie tylko właściwa proporcja stosowanej mieszanki paliwowej, ale także świeżość paliwa, właściwy rodzaj i klasa oleju, prawidłowa regulacja gaźnika (właściwy stosunek powietrza do paliwa), stan filtra powietrza, jego czystość i szczelność. Dlatego wszystkie powyższe parametry muszą być okresowo sprawdzane, im częściej tym lepiej. Samodzielne regulacje składu mieszanki zazwyczaj skutkują zatarciami.

Zablokowany rozrusznik np. po gwałtownym powrocie linki przez puszczenie uchwytu przy rozruchu; uszkodzenie wewnętrzne silnika - udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia ;

Włącznik zapłonu ustawiony w położeniu WYŁ/OFF - włączyć w poz. WŁ/ON; zbyt niski poziom lub brak paliwa w zbiorniku - uzupełnić, do poziomu max 1 cm od wlewu; niewłaściwie ułożony przewód paliwa w zbiorniku - sprawdzić i dokonać korekty; zatkany/brudny filtra paliwa na przewodzie ssącym w zbiorniku - sprawdzić i w razie potrzeby wymienić; zatkany /brudny filtr powietrza - oczyścić wg instrukcji obsługi lub wymienić na nowy; zalana świeca zapłonowa - wykręcić, oczyścić i osuszyć, w razie potrzeby wymienić (świecę należy wymieniać przynajmniej raz w sezonie); jeżeli nadal usterka występuje, udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia

Oprócz wymienionych wyżej, przyczyną może być niewłaściwa procedura rozruchu. Przy zimnym silniku należy : ustawić włącznik zapłonu w pozycji WŁ/ON; wyciągnąć dźwignię ssania na maksimum (ssanie włączone), ciągnąć zdecydowanie ale nie szarpać za uchwyt linki rozrusznika aż do chwili, gdy silnik zacznie pracować i od razu zgaśnie. Wtedy WCISNĄĆ DŹWIGNIĘ SSANIA (ssanie wyłączone) i ponownie ciągnąć zdecydowanie ale nie szarpać za uchwyt linki rozrusznika aż do uruchomienia silnika. Pozwolić silnikowi pracować na wolnych obrotach przez chwilę, nacisnąć dźwignię gazu i jeżeli silnik nie dławi się - można rozpocząć pracę.

Zaciągnięty hamulec pilarki - należy zdecydowanie pociągnąć dźwignię hamulca do siebie aby go zwolnić.

Zaciągnięty hamulec - zwolnić dźwignię pociągając silnie do siebie, będzie słychać trzask na znak zwolnienia hamulca. Praca na zaciągniętym hamulcu spowoduje szybkie spalenie zarówno hamulca jak i sprzęgła, uszkodzenie zębatki napędowej oraz łańcucha, w krytycznych przypadkach do stopienia wewnątrz obudowy; nieprawidłowo założony łańcuch na zębatkę napędową sprzęgła - wyłączyć urządzenie i udać się do najbliższego serwisu w celu ustalenia możliwych uszkodzeń innych elementów pilarki (sprzęgło, łańcuch, prowadnica) ; zbyt mocno naciągnięty łańcuch - wyregulować; stępiony lub zużyty łańcuch - naostrzyć lub wymienić.

Czysta benzyna zachowuje świeżość do 30 dni, później może ulec rozwarstwieniu i mogą się wytrącać laki i rozpuszczalniki, które mogą zablokować wewnętrzne kanały gaźnika. Dlatego najlepiej utrzymywać zapas czystej benzyny tylko na najbliższy okres. natomiast mieszankę należy przygotować najlepiej na okres planowanej pracy, a po zakończeniu pracy paliwo w silniku najlepiej wypalić do końca lub wylać do szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji. Pozostawienie mieszanki na dłuższy czas może spowodować zestarzenie się, rozwarstwienie mieszanki, co może spowodować zakłócenia w procesie smarowania silnika podczas pracy i zatarcie.

Należy obrócić pilarkę tak, aby był widoczny spód i napęd łańcucha, sprawdzić wzrokowo czy łańcuch jest na miejscu. Jeżeli łańcuch będzie obok, początkowo cięcie będzie możliwe ale w krótkim czasie nastąpi uszkodzenie sprzęgła, zębatki, łańcucha i prowadnicy.

Regulacja gaźnika to proces ustawiania prawidłowego stosunku mieszanki paliwowo -powietrznej, i może być przeprowadzony tylko przez serwis. Użytkownik może dokonać regulacji tzw. wolnych obrotów za pomocą śruby zderzakowej tak, aby na wyłączonym hamulcu (warunki pracy) łańcuch nie obracał się. Nie wolno pozostawiać pracującego silnika na wolnych obrotach na zbyt długo, najlepiej krócej niż 5 minut, bowiem może to spowodować uszkodzenie silnika - przegrzanie lub zatarcie.